Comment on Harga Sewa Scaffolding / Steger by didit cahyono.

saya mau sewa scafulding pipe untuk satu bln harga tolong di beri secara lengkap dan di mana sy akan menghub bp/ibu penting